Hỗ trợ khách hàng! sales@green-drivesolution.com 0933-492-787

Control cable: CF880, CF881, CF130.UL, CF140.UL, CF5, CF6, CF77.UL.D, CF78.UL, CF2, CF8

Igus chainflex cáp điều khiển sử dụng trong xích nhựa cuốn cáp với bán kính công nhỏ.
Cáp điều khiển Igus được kiểm nghiệm trong xích qua hàng triệu chu kỳ.
Có rất nhiều loại cáp control như PVC, PUR, TPF cho khách hàng lựa chọn.
Igus caontrol cable là loại cáp xoắn, cho nên khả năng chịu được chuyển động tốc độ cao và gia tốc cao. Chịu được tia cực tím, chống cháy, tự do với Halogen, ổn định khi làm việc ở nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp.

 

1. CF880 control cable

Cho yêu cầu tải linh hoạt
Vỏ ngoài PVC

2. CF881 control cable

Cho yêu cầu tải linh hoạt
Vỏ ngoài PVC
Shieled chống nhiểu
Bán kính cong nhỏ nhất 12,5 x d của cáp

3. CF130.UL control cable

Cho tải trung bình

Võ bảo về PVC
Chống cháy
Bán kính công nhỏ nhất 7.5 – 10 x đường kính ngoài cáp

4. CF140.UL control cable

Cho tải trung bình

Võ bảo về PVC
Shieled chống nhiểu
Chống cháy
Bán kính công nhỏ nhất 7.5 – 10 x đường kính ngoài cáp

5. CF5 control cable

Cho yêu cầu tải cao

Võ ngoải PVC

Chống dầu
Chống cháy
Bán kính cong nhỏ nhất 6.8 – 7.5 x d

6. CF6 control cable

Cho yêu cầu tải cao
Võ ngoải PVC
Shieled chống nhiểu
Chống dầu
Chống cháy
Bán kính cong nhỏ nhất 6.8 – 7.5 x d

7. CF170.D control cable

Cho tải trung bình
Võ bộc PUR
PVC-free/halogen-free
Nhiệt độ thấp linh hoạt
Bán kính công nhỏ nhất 7.5 x d

8. CF180 control cable

Cho tải trung bình
Võ bộc PUR
Shielded chống nhiểu
PVC-free/halogen-free
Nhiệt độ thấp linh hoạt
Bán kính công nhỏ nhất 7.5 x d

9. CF77.UL.D control cable

Cho công suất tải cao

Võ bảo vệ PUR
Chịu được dầu và các loại chất làm mát
Chống cháy, Notch tough
Tự do PVC và Halogen
Bán kính công nhỏ nhất 6.8 – 7.5 x d

10. CF78.UL control cable

Cho công suất tải cao
Võ bảo vệ PUR
Shieled chống nhiễu
Chịu được dầu và các loại chất làm mát
Chống cháy, Notch tough
Tự do PVC và Halogen
Bán kính công nhỏ nhất 6.8 – 7.5 x d

11. CF2 control cable

Cho những ứng dụng nặng
Võ bảo vệ PUR
Shieled chống nhiễu
Chịu được dầu và các loại chất làm mát
Chịu được thủy phân và vi khuẩn
Chống cháy, Notch tough
Tự do PVC và Halogen
Bán kính công nhỏ nhất 5 x d

12. CF9 control cable

Cho những ứng dụng nặng
Võ bảo vệ TPE
Chống dầu
Chống được dầu sinh học
Tự do PVC/ Tự do Halogen
Nhiệt độ linh hoạt thấp
Chịu được thủy phân và vi khuẩn
Bán kính công nhỏ nhất 5 x d

13. CF10 control cable

Cho những ứng dụng nặng
Võ bảo vệ TPE
Shieled chống nhiểu
Chống dầu
Chống được dầu sinh học
Tự do PVC/ Tự do Halogen
Nhiệt độ linh hoạt thấp
Chịu được thủy phân và vi khuẩn
Bán kính công nhỏ nhất 5 x d

Sản phẩm liên quan