Hỗ trợ khách hàng! sales@green-drivesolution.com 0933-492-787

Igus E-Chain E2/000- Xích cuốn cáp 1400, 2400, 3400, 2600, 2500, 3500.

energy chains® hai mảnh – Tiêu chuẩn theo E2

E2 mini là e-chain® trong một hoặc hai mảnh thícn hợp cho các ứng dụng năng động igus® cũng cung cấp nhiều phụ kiện khác nhau và cách thức lắp đặt Phiên bản UPGrades snap-open đã có sẵn với nhiều loại khác nhau Chúng hoán đổi cho nhau và cũng có thể sử dụng như phụ tùng thay thế.
E-chain® chuẩn, kích thước trung bình, 21 đến 45mm chiều cao bên trong. Snap-open dọc theo hai bên, lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng Nhiều thanh chắn khác nhau.

Chiều cao lọt lòng 25 mm, e-chain, “half” e-tube, e-tube

Series 2500

Chiều cao bên trong hi: 25 mm
Bề rộng bên trong Bi: 25 – 125 mm
bán kính cong R: 55 – 250 mm
Bước răng: 46 mm

Series 2400

Chiều cao bên trong hi: 25 mm
Bề rộng bên trong Bi: 25 – 125 mm
bán kính cong R: 55 – 250 mm
Bước răng: 46 mm

Series 2450

Chiều cao bên trong hi: 25 mm
Bề rộng bên trong Bi: 25 – 125 mm
bán kính cong R: 100 – 250 mm
Bước răng: 46 mm

Series 2480

Chiều cao bên trong hi: 25 mm
Bề rộng bên trong Bi: 38 – 103 mm
bán kính cong R: 100 – 250 mm
Bước răng: 46 mm

Series 2700

Chiều cao bên trong hi: 35 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 – 175 mm
bán kính cong R: 63 – 250 mm
Bước răng: 56 mm

Series 2600

Chiều cao bên trong hi: 35 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 – 175 mm
bán kính cong R: 63 – 250 mm
Bước răng: 56 mm

Series 2650

Chiều cao bên trong hi: 35 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 – 175 mm
bán kính cong R: 100 – 250 mm
Bước răng: 56 mm

Series 2680

Chiều cao bên trong hi: 35 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 – 100 mm
bán kính cong R: 100 – 250 mm
Bước răng: 56 mm

Chiều cao lọt lòng 45 mm, e-chain, “half” e-tube, e-tube

Series 3500

Chiều cao bên trong hi: 45 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 – 255 mm
bán kính cong R: 75 – 300 mm
Bước răng: 67 mm

Series 3400

Chiều cao bên trong hi: 45 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 – 255 mm
bán kính cong R: 75 – 300 mm
Bước răng: 67 mm

Series 3450

Chiều cao bên trong hi: 45 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 – 255 mm
bán kính cong R: 150 – 300 mm
Bước răng: 67 mm

Series 3480

Chiều cao bên trong hi: 45 mm
Bề rộng bên trong Bi: 75 – 115 mm
bán kính cong R: 150 – 300 mm
Bước răng: 67 mm

Sản phẩm liên quan