Hỗ trợ khách hàng! sales@green-drivesolution.com 0933-492-787

Renold Standard Attachment Chain

Dịch vụ này bao gồm một nửa inch (08B) đến xích một inch (16B) xích truyền động với tay gá đính kèm K tiêu chuẩn, M tay gá đính kèm và Extended pin chain với  tiêu chuẩn BS thép carbon, ANSI carbon.

Sản phẩm liên quan